header
header-bg

Cieľom projektu Akadémia Novotvar je hĺbkové zoznámenie študentov so súčasnou slovenskou a európskou, prípadne svetovou literatúrou prostredníctvom prezentačno-vzdelávacích podujatí – živých literárnych čítaní a diskusií s autorkami a autormi, ktoré budú spojené s interaktívnou reflexiou (analýzou, interpretáciou) prezentovaných literárnych textov. Zámerom podujatí bude zároveň zapojiť študentov (žiakov) do reflexie prezentovaných literárnych textov, prostredníctvom čoho budú mať možnosť hlbšie pochopiť literárny text, procesy a postupy umeleckej tvorby ako takej.

Súčasťou projektu sú nasledovné podujatia:

Autorské čítanie a diskusia spojené s workshopom kreatívneho písania
Termín: 22. február 2024, 10:50
Miesto konania: Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch
Hostia: Michael Papcun, Mária Modrovichová
Moderuje: Petra Fornayová
 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.