header
header-bg

Organizátor

32

Projekt Medzinárodný literárny festival Novotvar 2023 podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

50

52
53
51

Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

30

Projekt bol podporený Nadáciou mesta Bratislava

Partneri

29
27
28
47
49
25
48
54
57
56
26
63
55
20
38
21
19
35
12
65
64
66
61
62

 

Medzinárodný literárny festival Novotvar 2023 sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislava Ing. arch. Matúša Valla a starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Mateja Vagača.

Mediálni partneri

10
9
8
7
34
6
5
4
3
46
60