header
header-bg

Cieľom projektu Akadémia Novotvar je hĺbkové zoznámenie študentov so súčasnou slovenskou a európskou, prípadne svetovou literatúrou prostredníctvom prezentačno-vzdelávacích podujatí – živých literárnych čítaní a diskusií s autorkami a autormi, ktoré budú spojené s interaktívnou reflexiou (analýzou, interpretáciou) prezentovaných literárnych textov. Zámerom podujatí bude zároveň zapojiť študentov (žiakov) do reflexie prezentovaných literárnych textov, prostredníctvom čoho budú mať možnosť hlbšie pochopiť literárny text, procesy a postupy umeleckej tvorby ako takej.

Súčasťou projektu sú nasledovné podujatia:

Autorské čítanie a diskusia spojené s workshopom kreatívneho písania
Termín: 22. február 2024, 10:50
Miesto konania: Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch
Hostia: Michael Papcun, Mária Modrovichová
Moderuje: Petra Fornayová

 

Autorské čítanie a diskusia spojené s workshopom kreatívneho písania
Termín: 23. apríl 2024, 14:00
Miesto konania: Konzervatórium v Bratislave (Koncertná sieň, Konventná 4)
Hostia: Mária Ferenčuhová, Mária Modrovichová
Moderuje: Peter Šulej

 

Autorské čítanie a diskusia spojené s workshopom kreatívneho písania
Termín: 30. apríl 2024, 11:35
Miesto konania: Evanjelické gymnázium J. Tranovského, Liptovský Mikuláš 
Hostia: Peter Šulej, Mária Modrovichová
Moderuje: Petra Fornayová

 

Autorské čítanie a diskusia spojené s workshopom kreatívneho písania
Termín: 30. apríl 2024, 14:00
Miesto konania: Súkromné tanečné konzervatórium, Liptovský Hrádok 
Hostia: Peter Šulej, Mária Modrovichová
Moderuje: Petra Fornayová

 

Autorské čítanie spojené s diskusiou
Termín: 28. máj 2024, 10:30
Miesto konania: Univerzitná knižnica v Bratislave 
Hostia: Veronika Dianišková, Ivana Gibová
Moderuje: Petra Fornayová

 

Autorské čítanie spojené s diskusiou
Termín: 3. jún 2024, 15:30
Miesto konania: Univerzitná knižnica v Bratislave 
Hostia: Katarína Kucbelová, Ondrej Štefánik
Moderuje: Marek Debnár

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.