header
header-bg
Marián Milčák - 2024

Marián Milčák

12. 10. 2019

(Slovensko)

Narodil sa v Revúcej, žije v Levoči. Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na FF UPJŠ v Košiciach. Vydal básnické zbierky Priestupný rok (1989), Pevné hviezdy (1992), Mramorová sieň (1992), Plnosť (1993), Skrytá pieseň (1995), Ženy obedujúce s mŕtvym (2005), Siedma kniha spánku (2006), Hra s hadmi (2014) a Teserakt (2018). V spolupráci s Petrom Milčákom preložil výber z poézie Zbigniewa Herberta Fortinbrasov žalospev (2009) a zbierku básní Czesława Miłosza To (2014). Pôsobil ako lektor na univerzitách v Poľsku a v Slovinsku. Jeho básne boli preložené do mnohých európskych jazykov, vrátane angličtiny, španielčiny, poľštiny, nemčiny a francúzštiny. Vydal literárnovedné monografie O nezrozumiteľnosti básnického textu (2004) a Mýtus a báseň (2010).

Fotogaléria

Marián Milčák-1
Marián Milčák-2
Marián Milčák-3