header
header-bg
Michal Habaj-

Michal Habaj

01. 06. 2021

Michal Habaj (1974, Bratislava) básnik a literárny historik. Je autorom vedeckých monografií Druhá moderna (2005), Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka (2013), Básnik v čase. Smrek – Lukáč – Novomeský – Poničan (2016), editorom antológie Druhá moderna. Slovenská modernistická próza (1918) a spoluautorom a spolueditorom kolektívnej vedeckej monografie Modernizmus v pohybe (2019). Vydal básnické zbierky 80-967760-4-5 (1997), Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej (1999), Korene neba. Básne z posledného storočia (2000), Básne pre mŕtve dievčatá (2003), Michal Habaj (2012, 2. vyd. 2018) a Caput Mortuum (2015, 2. vyd. 2017). Reedícia prvých štyroch zbierok vyšla v súbornom vydaní pod názvom Spevy kyborgove (2020). Pod gynonymom Anna Snegina publikoval zbierky poézie Pas de deux (2003) a Básne z pozostalosti (2009). Je jedným zo spoluautorov experimentálneho básnického projektu Generator X: Hmlovina (1999) a Generator X_2: Nové kódexy (2013). Je tiež spoluautorom básnickej knihy The European Constitution in Verse (2009). Jeho básne boli preložené do väčšiny európskych jazykov a zaradené do mnohých medzinárodných antológií. Samostatné knižné výbery z jeho poézie vyšli v Mexiku Nostalgia o Invierno en Bratislava (2018) a v Nemecku Erwachen (2021), zbierky Caput Mortuum a Michal Habaj boli vydané v maďarskom preklade (2019, 2020).