header
header-bg
Zuzana Husárová-

Zuzana Husárová

01. 06. 2021

Zuzana Husárová je poetka, teoretička a pedagogička, zaoberá sa experimentálnou, zvukovou a elektronickou poéziou, pôsobí ako zodpovedná redaktorka časopisu Glosolália. Najnovšími projektami sú Liza Gennart, neurónová sieť, ktorá píše poéziu (s Ľubomírom Panákom), zvuková performancia Energia: spánok a poetické písanie Hypomnemata. Viac na: zuz.husarova.net.