header
header-bg
Anna Bolavá-

Anna Bolavá

12. 10. 2020

(Česko)

Narodila sa a vyrástla v južných Čechách. Po štúdiu bohemistiky na filozofickej fakulte v Prahe krátko pracovala v Ústave pro jazyk český a ďalej ako redaktorka, recenzentka a jazyková korektorka.

V roku 2013 vydala básnickú zbierku Černý rok a o dva roky neskôr román o zbere liečivých

bylín Do tmy, za ktorý v roku 2016 získala cenu Magnesia Litera v kategórii najlepšia próza. Na jar 2017 vyšlo v Českej republike jeho voľné pokračovanie s názvom Ke dnu, ktoré získalo nomináciu na rovnakú cenu.

V roku 2020 plánuje nakladateľstvo Odeon vydať záverečný diel tzv. řečovickej trilógie pod názvom Před povodní. Anna Bolavá má manžela a tri deti a donedávna pracovala ako stomická poradkyňa vo firme vyrábajúcej zdravotnícke pomôcky. Aktuálne je na voľnej nohe. Žije striedavo v Prahe a v juhočeských Vodňanoch.