header
header-bg

9. – 12. 10. 2019
Pistoriho palác, Bratislava & Kino Mier, Modra
vstup voľný

Márió Z. Nemes-

Márió Z. Nemes

(Maďarsko)

Narodil sa v roku 1982 v maďarskej Ajke. Pôsobí ako básnik a kritik. Publikoval tri zbierky básní, Alkalmi magyarázatok a húsról [Oddychové čítanie mäsa] (2006), Bauxit (2010) a A hercegprímás elsírja magát [Plačúci opičí princ] (2014). V roku 2005 s desiatkou ďalších mladých básnikov a poetiek vytvoril básnický blog Telep, ktorý sa rýchlo stal emblematickým referenčným bodom novej vlny súčasnej maďarskej literatúry. V roku 2009 získal za svoju tvorbu Štipendium Móricza Zsigmonda. V roku 2013 ukončil doktorské štúdium z filozofie na Univerzite Eötvösa Loránda.