header
header-bg
Vojtěch Němec - 2024

Vojtěch Němec

Vojtěch Němec (1983, Cheb) je bohemista, prozaik, vydavateľský a časopisecký redaktor, kritik a kultúrny publicista. Experimentálnu či (neo)modernistickú prózu vydával najprv v regionálnych edíciách (Mozkobouře, Pro libris 2005), čiastočne vo vlastnej réžii (román Uroboros, 2008), neskôr vo vydavateľstve dybbuk (www.dybbuk.cz), ktoré sa špecializuje na psychedelické či náročnejšie tituly. Tu vydal román Opus pictum (2016), grotesknú novelu Neocortext (2018) a metafyzický román Nekropotencia - death in progress (2021). ukážky zo svojich textov publikoval v rôznych periodikách (Plž, Dobrá adresa, revue Prostor, Psí víno, Ravt) a je zastúpený vo viacerých antológiách - regionálnej literatúry i výberu autorov/autoriek literárneho servera Epika. Od roku 2016 je spojený ako redaktor s literárnym dvojtýždenníkom Tvar (itvar.cz), kde sa okrem iného stará o rubriku prózy, a pôsobil aj ako redaktor literárno-kritickej rubriky časopisu Pandora, kde krátko viedol aj jej internetovú odnož, Kritickú literárnu revue (KLR). Za Neocortext získal v roku 2019 Cenu Bohumila Polana z Plzne. Žije v Prahe.