header
header-bg
Júlia Kustos - 2024

Júlia Kustos

05. 10. 2022

Júlia Kustos (1996) je mladá maďarská poetka a editorka pochádzajúca z mesta Szombathely. Od roku 2014 žije v Budapešti, kam ju pritiahlo vysokoškolské štúdium a aktívna účasť na kultúrnom živote v meste, píše tu a pracuje. Okrem vlastnej tvorby pôsobí ako nezávislá redaktorka a prekladá z anglického jazyka. V roku 2018 získala jedno z najprestížnejších literárnych ocenení pre začínajúcich autorov Tvorivé štipendium Zsigmonda Móricza. V apríli 2022 vydala prvú knihu, básnickú zbierku s názvom Hullámtörő (Jelenkor Kiadó). Pri tvorbe ju inšpiruje najmä príroda, výtvarné umenie a literatúra. V súčasnosti pracuje na viacerých paralelných projektoch: má rozpracované prozaické dielo, veršovaný román a píše nové básne.