header
header-bg
Petr Tureček - 2024

Petr Tureček

05. 10. 2022

Petr Tureček (1990) pochádza z Pelhřimova, vyštudoval teoretickú a evolučnú biológiu na Prírodovedeckej fakulte Karlovej Univerzity, kde v súčasnosti pôsobí ako člen Katedry filozofie a dejín prírodných vied a v Centre teoretických štúdií. Primárne sa zaoberá evolúciou kultúry. Rád zakladá úplne nové oblasti výskumu. Je členom skupiny Blázni.cz, s ktorou vydáva samizdatový literárny časopis, usporadúva koncerty a autorské čítania. Napísal humornú knihu pre deti Vlasy se vrací (2017, Meander) a zbierku poézie Ptáci a prdele letěli vesele (2018, Petr Štengl). V Bratislave sa usiluje skrotiť svoj rozpísaný román, o ktorom povedal: „Je to kniha, ktorej dej sa ťahá cez päťdesiatštyritisíc rokov, ale bolo by zavádzajúce nazývať ju sci-fi.“