header
header-bg
TJ Vjuga - 2024

TJ Vjuga

05. 10. 2022

TJ Vjuga (*1988)

– príležitostný site-specific performer, nie sexista ale textista a hudobník, neuchopiteľné alter ego skladateľa a estetika Júliusa Fujaka (*1966). Svoje texty (ktoré píše, mimochodom, od narodenia) začal publikovať v časopise Vlna na prelome prvej a druhej dekády tohto storočia, hudobne spolupracoval so skladateľom a pesničkárom Jánom Boleslavom Kladivom (CD Klesajúce klenby, Hevhetia 2016), s gitaristom Davidom Kollarom, akordeonistom Petrom Katinom, s básnikom Petrom Milčákom a i. Redakčne spracoval prvý intermediálny e-book o komprovizácii Compro.sk11 (CDextra, Vlna 2012).

TJ v jeho mene odkazuje na implicitné alebo explicitné, prekérne hry so všemožnými textami (ne)diskurzívneho symbolizmu, čo rád aplikuje na všetko a na nič zároveň. Na festivale odprezentuje formou situačnej a (non)verbálnej performancie svoj knižný debut Gestotexty (Vlna & Drewo a srd, 2022).