header
header-bg
Imre Bartók-

Imre Bartók

12. 10. 2020

(Maďarsko)

Imre Bartók je maďarský spisovateľ a literárny kritik narodený v roku 1985 v Budapešti. Je autorom troch literárnovedných a filozofických prác (Celan. Poézia poškodeného života; Rilke. Ornament a smrť; Falošný alef. Počiatok a temporalita), šiestich románov (Metal/Kov?; Rok potkana; Rok zajaca; Rok kozy; Videl som krajinu hmly; Rozostavané Jericho), jednej divadelnej hry (Goebbels), jednej zbierky básní (Moja drahá opica, Virgílius) a dvoch kníh pre deti.

Je držiteľom mnohých maďarských literárnych ocenení, vrátane Ceny Attilu Hazaia (2016) a Baumgartenovej ceny (2020).