header
header-bg
Ľudmila Machová & Lucia Veselá - 2024

Ľudmila Machová & Lucia Veselá

12. 10. 2019

(Slovensko)

Absolventky maľby na VŠVU Ľudmila Machová a Lucia Veselá nadviažu svojou perfomance na Novotvare 2019 na spoločnú výstavu, ktorá sa konala v septembri 2018 v Topoľčanoch na Nástupišti 1–12. V Hľadaní spojenia pracujú s víziou medziľudských vzťahov ako dynamických procesov vzájomného vedomého či nevedomého pôsobenia. V dnešnej dobe stále pevnejšie sa uzatvárajúcich sociálnych bublín o to viac rezonuje ich zdôrazňovanie dialógu ako základného kameňa týchto vzťahov. Dôležitou myšlienkovou líniou tiahnucou sa naprieč prácami autoriek je prítomnosť kontaktu, ktorý sa pôsobením virtuálneho priestoru z našich vzťahov často vytráca. Prostredníctvom jednoduchých činností, kde sú hlavným motívom a zároveň aktérom ruky, tematizujú otváranie sa, uvoľnenie ale aj obetovanie sa druhému, detská hra bez pravidiel zas upriamuje pozornosť na nepredvídateľnosť smerovania komunikácie ako i na autonómiu bytostí v nej.