header
header-bg
Petra Fornayová - 2024

Petra Fornayová

12. 10. 2019

(Slovensko)

Choreografka, tanečníčka a herečka Petra Fornayová sa na Novotvare 2019 predstaví s videoinštaláciou Extravagancia. Extravagancia je divadelná hra – monodráma súčasného argentínskeho dramatika, predstaviteľa tzv. nového argentínskeho divadla, jedného z najčastejšie inscenovaných súčasných hispánskych autorov, Rafaela Spregelburda. Rozvíja tému výstrednosti prostredníctvom nosného príbehu troch sestier, ktorých prítomnosť je determinovaná dávnym rozhodnutím ich rodičov. Extravagancia tu nadobúda rôzne formy, diferencované kvantitatívne aj kvalitatívne. Hra je súčasťou obsiahleho autorovho diela Heptalógia Hieronyma Boscha, ktorá pojednáva o siedmych smrteľných hriechoch dneška. Podľa Spregelburda sú to nechutenstvo, extravagancia, skromnosť, hlúposť, panika, paranoja a tvrdohlavosť. 

Preklad textu: Katarína Zubácka
Koncept, interpretácia: Petra Fornayová
Foto, video: Ambróz Šulej
Editing: Adam Hanuljak
Použitá hudba: El Aviador Dro
Zvuk, mix: Lucia Chuťková

Projekt bol realizovaný s podporou Fondu na podporu umenia, CeRCCa – Llorenç del Penedés, Katalánsko a Centra choreografického rozvoje SE.S.TA – Žďár nad Sázavou.