header
header-bg

9. – 12. 10. 2019
Pistoriho palác, Bratislava & Kino Mier, Modra
vstup voľný

James Sutherland-Smith-

James Sutherland-Smith

(Škótsko / Slovensko)

Pochádza zo Škótska, žije na Slovensku. Jeho najnovšou zbierkou je básnická kniha Rieka a čierna mačka, ktorá vyšla v roku 2018 vo vydavateľstve Shearsman Books. Je prekladateľom slovenskej a srbskej poézie do angličtiny – za svoje preklady získal slovenskú Hviezdoslavovu cenu a srbskú Cenu Zlatka Krasneho. V roku 2018 vyšli v jeho preklade výbery poézie Márie Ferenčuhovej a Rajka Dzakovića; v britskom vydavateľstve Arc Publications vyjde druhý výber poézie Mily Haugovej v jeho preklade.