header
header-bg
Marie Iljašenko

Marie Iljašenko

12. 10. 2019

(Česká republika)

Narodila sa v Kyjeve a vyrastala v Polnici nad Metují v ČR. Vyštudovala komparatistiku a východoeurópske štúdiá na Karlovej univerzite v Prahe, v súčasnosti pracuje ako knižná redaktorka a prekladateľka. Vydala zbierku básní Osip míří na jih (2015), za ktorú získala nomináciu na cenu Magnesia Litera za debut, a Sv. Outdoor (2019). Jej básne boli preložené do niekoľkých jazykov. Žije v Prahe.