header
header-bg
Rudolf Jurolek - 2024

Rudolf Jurolek

12. 10. 2019

(Slovensko)

Vydal sedem básnických zbierok, naposledy Život je možný (2007), Smrekový les (2009) a Poľné vety (2013). Dlhší cyklus lyrických reflexií Poznámky na kraj publikoval v spoluautorskej knihe Krajina vo mne (2015). V roku 2017 mu vyšla próza Pán Ó. Vydal tiež autorskú knihu s prázdnymi stranami Poézia ticha a plnosti (1993, druhé rozšírené vydanie 1997).  So Slávkou Rude-Porubskou preložil zbierku básní Schönste Lieder (v slovenčine Brečtan, 2018) rakúskeho básnika Michaela Donhausera. V rokoch 1991 až 2003 viedol vlastné vydavateľstvo poézie a prózy Solitudo, od roku 2012 pracuje pre vydavateľstvo Skalná ruža.