header
header-bg

9. – 12. 10. 2019
Pistoriho palác, Bratislava & Kino Mier, Modra
vstup voľný

Uroš Prah-

Uroš Prah

(Slovinsko)

Básnik, spisovateľ, redaktor a prekladateľ. Vydal básnické zbierky Čezse polzeči (2012) a Tišima (2015). Preklady jeho básní vyšli v Nemecku, Rakúsku, Chorvátsku, Srbsku, Čiernej Hore, Taliansku, Rumunsku, Argentíne, Kanade a v USA.