header
header-bg
Marcel Lacko

Marcel Lacko

Literárny večer

30. 11. 2017

Marcel Lacko je básnik, filmár, kultúrny aktivista a redaktor časopisu ENTER. Jeho básnická tvorba bola preložená do anglického, slovinského, maďarského, poľského a českého jazyka. Režíroval celovečerný film Zrkadlo a krátky film New Left; je autorom divadelnej hry Moderná láska. Debutoval básnickou zbierkou Hľadanie autora (2016, EDPK). V súčasnosti pracuje na rukopise románu.