header
header-bg
Katarína Kucbelová

Katarína Kucbelová

Literárny večer

01. 12. 2017

Katarína Kucbelová (1979) je jednou z najvýraznejších slovenských poetiek. Študovala filmovú dramaturgiu a scenáristiku na FTF VŠMU. V minulosti sa venovala organizovaniu literárnych akcií a manažovaniu kultúrnych projektov. V roku 2006 založila literárnu cenu za prózu Anasoft Litera, ktorú do roku 2012 aj viedla. Je autorkou štyroch kritikou mimoriadne priaznivo prijatých kníh poézie: Duály (2003), Šport (2006), Malé veľké mesto (2008) a Vie, čo urobí (2013). Jej básne boli preložené do desiatky jazykov a sú uverejňované v zahraničných zborníkoch poézie a antológiách. V súčasnosti je autorkou na voľnej nohe a venuje sa svojej rodine.