header
header-bg
Peter Brezňan

Peter Brezňan

Literárny večer

02. 12. 2017

Peter Brezňan (1978, Rožňava), vyštudoval estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde získal i PhD. Dlhodobo sa aktívne venoval divadlu. V súčasnosti „na voľnej nohe“ publikuje odborné články, spoluorganizuje vedecké konferencie. Je editorom zborníka Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského (2017). Jeho básne boli publikované v časopisoch Vlna, Romboid, Rak i Tvar. V roku 2016 získal v literárnej súťaži Krídla Ivana Laučíka uznanie za poéziu. Zbierka básní Skúsenosti týchto dní (zvierat) (2017) je jeho knižným debutom.