header
header-bg
Márió Z. Nemes - 2024

Márió Z. Nemes

Márió Z. Nemes (1982, Ajka) je básnik a kritik. Vydal štyri básnické zbierky. Spolu s ďalšími desiatimi mladými básnikmi založili v roku 2005 básnický blog a skupinu Telep (Osada), ktorá sa rýchlo stala symbolickým referenčným bodom, pokiaľ ide o novú vlnu súčasnej maďarskej poézie. V roku 2013 získal doktorát na doktorandskom štúdiu filozofie na Univerzite Eötvösa Loránda, kde v súčasnosti vyučuje, jeho výskumnou témou boli vzťahy filozofickej antropológie, posthumanizmu a estetiky. Je zakladajúcim členom umeleckého kolektívu Technologie und das Unheimliche (http://www.technologieunddasunheimliche.com/) a hungarofuturistického hnutia.