header
header-bg
Kamil Zbruž - 2024

Kamil Zbruž

Kamil Zbruž sa narodil 17. júna 1964 v Bratislave. Napísal aj „nenapísal“ 23 experimentálnych kníh: Spitý imidž (1993), Oddychovka (1998), Sírius (1998), Barbar(u)ská ruleta (1998) – spolu s J. Litvákom, A. Turanom a R. Bielikom, Primitív (2007), Energy (2011) – internetové vydanie, Nigredo (2012) – internetové vydanie, Albedo (2012) – internetové vydanie, Rubedo (2012) – internetové vydanie, Notes (2014), Sothis (2014), Barbarská generácia (2014), Azoth (2016), Magnum Opus (2019), Uroboros (2019), Deň pri jazere (2019),
Graffiti (2020), Graffiti na vlaku (2020), Naživo (2021), Akasha (2021), Majster nepísania (2021), Mystik (2023) a Magus (2023). Dvakrát nominovaný na národnú cenu za poéziu Zlatá vlna (2020 a 2021). Je spoluzakladateľom literárnej skupiny Barbarská generácia.

Magus je rebel. Magus odkazuje čitateľom: „Hodnota tejto knihy je v tom, že nemá žiadnu hodnotu.“ Magus recykluje svoju prázdnotu. Magus je mentálne spojenie s hviezdou Sírius, „hviezdou mágov“. Magus je pokus o výklad prvej tarotovej karty. Magus je radikálny opus autora graffiti poézie. Magus ide vždy svojou cestou. Magus je majster ilúzie, stojí pred nami nehybne vo vlnách a víroch v chaose života. Magus je manuskript galaktickej poézie, zameranej na dosahovanie vyšších úrovní vedomia. Magus je manuál mimozemskej poézie, ktorú môžeš čítať aj ako notový záznam, lebo opakovanie slov a symbolov znie ako hudba.

Mystik je intuitívna kniha vizuálnej poézie. Na ôsmich stranách ponúka kvintesenciu poznania, vyvierajúcu zo žriediel starovekých mystérií, kabaly a alchýmie. Za základný symbol považuje strom života a skúma jeho premeny pomocou kyvadla a tarotových arkán. Všíma si analógie medzi sumerskými božstvami, gnostickým IAO a metafyzikou hviezdy Sírius.
Zaoberá sa postavou Lilith v mytológii a astrológii a teóriou chaosu. Overuje pytagorejskú hudbu sfér pomocou Crowleyho tvrdenia: všetko v dvoch, dva v jednom, jeden v ničom.
Kniha má tiež ochrannú funkciu. Autor odkazuje čitateľom: „Nech ti táto kniha slúži ako amulet, ochráni ťa pred všetkým zlom. Je dobré mať ju v knižnici, bude chrániť tvoj dom.“

Fotogaléria

Kamil Zbruž-1
Kamil Zbruž-2