header
header-bg
Agnieszka Słodownik - 2024

Agnieszka Słodownik

Agnieszka Słodownik (nar. 1979) – autorka podcastov, editorka a poetka venujúca sa aj videopoézii. Medzi jej najnovšie práce patrí audiorozprávanie v rámci výstavy "499 sekúnd" o kozmickom časopriestore vo varšavskej galérii Art Walk (2023). Od roku 2010 do 2022 redaktorka v online kultúrnom časopise "Dwutygodnik.com". Spoluvytvárala jednu z prvých kultúrnych webových stránok v Poľsku (2000 - 2013) "Barmleczny.com", na ktorej publikuje poviedky, poéziu a netart. Spoluautorka hry "popiół◄︎▷diament" (2014) a veľkej stolovej hry o cirkulácii kultúry (2012). Kurátorka interaktívnych výstav umenia nových médií (2010 - 2015), aj výstav pre detské publikum. Autorka knihy poézie "ęą" (2005). Svoje skúsenosti z oblasti podcastingu rada zdieľa prostredníctvom workshopov. Viac o autorke: www.slodownik.com