header
header-bg
Anna Terék - 2024

Anna Terék

Anna Terék (1984) sa narodila v Báčskej Topole vo Vojvodine, v (bývalej) Juhoslávii. V roku 2012 ukončila magisterské štúdium psychológie na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti. Od roku 2015 pracuje ako školská psychologička v Budapešti. Jej prvá básnická zbierka Slza úsmevu (Mosolyszakadás) vyšla vo Vojvodine v roku 2007 a po nej v roku 2011 druhá básnická zbierka Dunajská ulica (Duna utca), za ktorú dostala Cenu Sinkó Ervina. Jej prvá dráma Jelentkezzenek a legjobbak!/Neka se jave najbolji! bola uvedená v roku 2012 v Srbskom národnom divadle. Jej prvá kniha drám vyšla v roku 2016. Jej tretia kniha básní Mŕtve ženy (Halott nők) vyšla v roku 2017 a získala Cenu Csátha Gézu a Cenu Sziveri Jánosa. Chorvátsky preklad knihy vyšiel v roku 2019, nemecký preklad v roku 2020, poľský preklad v roku 2021. V roku 2020 vydala knihu s názvom Chrbtom k slnku (Háttal a napnak), za ktorú dostala v tom istom roku Cenu Füsta Milána. V súčasnosti je držiteľkou štipendia Térey János pre básnikov. Pracuje a žije v Budapešti.