header
header-bg
Ilija Trojanow - 2024

Ilija Trojanow

Ilija Trojanow sa narodil v Sofii roku 1965. Jeho rodičia s ním v roku 1971 utiekli cez Juhosláviu a Taliansko do Nemecka, kde získali politický azyl. V roku 1972 sa rodina presťahovala do Kene. Ilija Trojanow žil v Nairobi do roku 1984. Nasledoval pobyt v Paríži. V rokoch 1984 až 1989 študoval právo a etnológiu v Mníchove. Tam založil knižné vydavateľstvá Kyrill & Method a Marino. V roku 1998 sa Trojanow presťahoval do Bombaja, v roku 2003 do Kapského mesta, a dnes, keď práve necestuje, žije najmä vo Viedni. Jeho romány Zberateľ svetov a Moc a vzdor sa stali bestsellermi vo viacerých krajinách. Oceňované sú aj jeho literárne a cestopisné reportáže. Jeho diela vyšli v prekladoch do mnohých jazykov Píše aj politické eseje a angažuje sa za slobodu slova.