header
header-bg
Return to the Future - 2024

Return to the Future

05. 10. 2022

Umenie, kultúra a nové médiá v Strednej Európe po pandémii

Spolu so sieťou kultúrnych periodík – poľský Dwutygodnik, česká A2, maďarský Tiszatáj a slovenská Vlna – pracujeme na sérii článkov a diskusií, venujúcich sa témam, ktoré priamo či nepriamo súvisia s dôsledkami pandémie Covid-19 v umení, kultúre a nových médiách.

Nástup pandémie spôsobil významnú pauzu v debatách o stave kultúry a umenia v našich spoločnostiach. Znovuotvorenie inštitúcií samo osebe nevyrieši problémy kultúry, ktoré pod tlakom pandémie nabrali na naliehavosti. Napriek tomu, že sa vraciame do akéhosi normálu, ostávajú problémy, ktoré pandémia zvýraznila, stále podstatné a je potrebné ich riešiť. Diskusia o budúcnosti kultúrnych časopisov a v širšom kontexte o budúcnosti kultúrnych inštitúcií za účasti šéfredaktorov a zástupcov najvýznamnejších kultúrnych periodík v strednej Európe: Agnieszka Słodownik – Dwutygodnik (PL), Marta Martinová – A2 (CZ), Roland Orcsik – Tiszatáj (HU), Peter Šulej – Vlna (SK)