header
header-bg
Radoslav Rochallyi - 2024

Radoslav Rochallyi

05. 10. 2022

Radoslav Rochallyi narodený dávno na mieste kde nič nie je. Študoval filozofiu a v  rokoch 2005 – 2009 študoval a ukončil postgraduálne štúdium. V rokoch 2012 až 2014 študoval a ukončil MBA na americkej škole s pobočkou v ČR. Následne sa do-vzdelával štúdiom matematiky pre strojové učenie a neskôr študoval typografiu online a nedávno ukončil semestrálny akademický kurz kresby na slávnom americkom inštitúte.

Do oblasti jeho tvorby patrí najmä filozofia, vizuálne umenie a poézia. Rochallyi využíva matematický jazyk ako organizačný princíp a zároveň používa matematické symboly na popis intonačného zápisu, alebo na definovanie rôznych typov špecifikácií, ktorých sémantiku je jednoduchšie alebo efektívnejšie vyjadriť v ne-slovnej podobe.