header
header-bg
Ivica Prtenjača - 2024

Ivica Prtenjača

05. 10. 2022

Ivica Prtenjača sa narodil v roku 1969 v chorvátskej Rijeke. Od svojich pätnástich rokov pracoval napríklad ako zberač poplatkov za plyn, predavač zmrzliny, robotník na stavbe, či hasičský technik. Vyštudoval Juhoslávsky jazyk a literatúru na Univerzite v Rijeke. Po tom, čo vyhodil približne päť stoviek básní, začal pracovať na rukopise Pisanje oslobađa (Písanie oslobodzuje), ktorý vyšiel v roku 1999. Nasledovali básnické zbierky Yves (2001), Nitko ne govori hrvatski (Nikto nerozpráva po chorvátsky, 2002), Uzimaj sve što te smiruje (Zober všetko, čo ťa upokojuje, 2006), Okrutnost (Krutosť, 2010), za ktoré získal Cenu Dobriša Cesarić (2001), Cenu Kiklop (2006) či medzinárodnú Cenu Risto Ratkovića (2009). Od roku 2010 do roku 2020 mal desaťročnú prestávku od poézie, počas ktorej vydal prózy Dobro je, lijepo je (To je v poriadku, to je fajn, 2006), Tiho Rušenje (Tiché búranie, 2017), and Plivač (Plavec, 2020). Jeho najúspešnejšia novela Brdo (2015) bola preložená do angličtiny. Okrem písania Ivica tiež moderuje rozhlasové programy Moj izbor (Moja voľba) and Metafora (Metafora), číta a propaguje známych aj začínajúcich domácich i zahraničných básnikov a poetky. Zohráva kľúčovú úlohu pri vyhľadávaní nových básnických hlasov pre Cenu Goran pre mladých básnikov, medzi laureátov a laureátky ktorej patria napríklad dnes už etablované mená ako Miljenko Jergović, Ivana Bodrožić, Anka Žagar, či Monika Herceg.