header
header-bg
Viliam Nádaskay - 2024

Viliam Nádaskay

05. 10. 2022

Viliam Nádaskay (1994) pracuje v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, kde získal aj doktorský titul za prácu o slovenskej poézii socialistického realizmu. Vyšli mu básnické zbierky Vynechaný spoj (2018) a Zmyslov zbavovaný (2021), obe vo vydavateľstve Drewo a srd. Venuje sa aj literárnej kritike, bol spolueditorom antológie literárnej kritiky Kritická ročenka v rokoch 2019 – 2021. Je redaktorom internetového literárneho časopisu Platforma pre literatúru a výskum.