header
header-bg
Marcin Sendecki-

Marcin Sendecki

Marcin Sendecki sa narodil roku 1967 v Gdańsku, žije vo Varšave. Je autorom viac než desiatky básnických zbierok, ako aj spoluautorom (s Andrzejom Sosnowským a Bohdanom Zadurom) prekladu „Troch poém” Jamesa Schuylera (2012). Spoločne s Marcinom Baranom a Marcinom Świetlickým zredigoval dve zbierky detektívnych básní: „Dlhá rozlúčka. Tribute to Raymond Chandler” (1997) a „Zbohom, bábika. Básne noir” (2010). Zostavil aj antológiu  „Pohoda krajiny. Poľské básne po roku 1918” (2010). Je laureátom Vroclavskej básnickej ceny Silesius (2015), Ceny Wisławy Szymborskej (2017) a Ceny časopisu Odra (2017).