header
header-bg
Róbert Gál - 2023

Róbert Gál

01. 06. 2021

Róbert Gál je aforista, filozof a prozaik, narodený v Bratislave a žijúci v Čechách (viac na www.robert-gal.com). Jeho najnovšia kniha Traktát (Skalná ruža, 2021) je voľne inšpirovaná myslením Ludwiga Wittgensteina, a žánrovo sa pohybuje na pomedzí filozofie a poézie.