header
header-bg
ZBIGNIEW MACHEJ - 2023

ZBIGNIEW MACHEJ

01. 06. 2021

ZBIGNIEW MACHEJ (1958, Cieszyn) – básnik, esejista, prekladateľ českej, slovenskej a anglickej literatúry. Vyštudoval poľštinu (1982) a religionistku (1987) na Jagelovskej univerzite v Krakove. Pracoval ako učiteľ, nezávislý novinár, venoval sa manažmentu kultúry, bol diplomatom (zástupca riaditeľa Poľského inštitútu v Prahe 1991 – 1996 a 2000 – 2004, riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave (2006 – 2010). V rokoch 2011 – 2013 plnil funkciu zástupcu riaditeľa Vyšehradského medzinárodného fondu v Bratislave. Rozsiahly výber jeho básní Verše proti zdaňovaniu poézie bol vydaná na Slovensku v r. 2015 v preklade Juraja Andričíka, Karola Chmela a Kataríny Laučíkovej-Dugast v Knižnej edícii časopisu Vlna vo vydavateľstve Drewo a srd. Z češtiny do poľštiny preložil a uverejnil o. i. Duchovné piesne Georgiusa Tranosciusa (Cieszyn, 2017). Zo slovenčiny preložil knihu Ivana Štrpku Tichá ruka. Desať elégií (2009) a výber z básní Jána Ondruša Prehĺtanie vlasu (2021). LIC pripravuje vydanie jeho esejistickej knihy Môj rodák Tranoscius, môj sused Hviezdoslav.