header
header-bg
Eva Maliti Fraňová - 2023

Eva Maliti Fraňová

01. 06. 2021

Eva Maliti Fraňová (1953), prozaička a dramatička, literárna historička a kritička, prekladateľka. Debutovala knihou noviel Krpatý vrch (1994). Vydala zbierku poviedok Pod jazdeckou sochou (2011), román Kustódi//Arianina kniha (2017, v českom preklade Arianina ztracená kniha, 2020), román O príjemných pocitoch (2021). Autorka úspešných divadelných hier (Krcheň Nesmrteľný, Jaskynná panna, Hra nevedomia a ď.), scenizovaných v slovenských divadlách (Komorné divadlo Martin, Slovenské národné divadlo Bratislava, Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, Štúdio 12 Bratislava) i v zahraničí (Immigrant’s Theatre, New York, USA; Divadlo komedie, Praha, Česko; Divadlo Nová dráma, Perm, Rusko), vydaných knižne (Hry, 2007). Napísala vedecké diela: Symbolizmus ako princíp videnia (1996, v nemeckom preklade 2014), Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská (2008), Andrej Belyj/celistvosť v mnohosti (2018).

Na konte má viaceré preklady z ruskej a osetskej literatúry: zborník dramatiky ruského symbolizmu Ruská symbolistická dráma/Viačeslav Ivanov, Fiodor Sologub, Alexander Blok (1997), romány Peterburg (2001, 2003, 2020) a Strieborný holub (2018) ruského spisovateľa Andreja Belého, antológia osetskej prózy Veže rozprávajú (1989), prerozprávanie osetských bájí o nartských hrdinoch Nartský epos (1983, 2018). Pripravuje preklad štyroch poetických Symfónií A. Belého.