header
header-bg
Martin Kočiš-

Martin Kočiš

12. 10. 2020

(Slovensko)

Martin Kočiš sa narodil v roku 1984 v  Spišskej Novej Vsi. Vyštudoval ekonómiu v Košiciach. Je autorom zbierok txt.txt (2014 / Drewo a srd – Vlna) a NADIR (2020 / Drewo a srd – Vlna). Publikoval vo väčšine slovenských aj českých literárnych periodík. Jeho texty boli preložené do nemčiny a gréčtiny. Niektoré odzneli zdramatizované v Slovenskom rozhlase. Venuje sa aj prekladu. Vo svojej tvorbe výrazne nadväzuje na tradíciu experimentálnej tvorby „textovej generácie“. Žije v Spišskej Novej Vsi, má dve deti.

Foto: archív autora