header
header-bg
Jana Tereková / bees-R-

Jana Tereková / bees-R

01. 06. 2021

Jana Tereková / bees-R
Priviazaní na kôl okamihu / Out of the Black Box
tanečná inštalácia


Priviazané na kôl okamihu: takto Nietzsche opísal zvieratá na rozdiel od ľudí, uviaznuté vo večnej súčasnosti, bez pamäti alebo schopnosti predvídať budúcnosť.

Prirodzené zvuky miznú; bzučanie hmyzu, piesne vtákov sú každú jar čoraz vzácnejšie. V posledných rokoch boli zvuky zvierat predmetom intenzívneho vedeckého výskumu. Krákanie vrán, bzučanie včiel, kvákanie žiab, spev veľrýb sú jazyky nabité významom. Čo tieto zvuky spôsobujú nášmu telu? Choreografka Jana Tereková ich skúma z umeleckého uhla pohľadu: prenikaním do materiality zvuku, vnímaním živej hmoty za náhlym výkrikom alebo meditatívnym kvákaním sa zvuky stávajú generátorom pohybových kvalít a foriem. Citlivé telá, prestúpené zvukovými vibráciami, posadnuté, sa nechali unášať a unášať do podivného univerza, ktorý mätie pohľad. Môžu byť videné ako ľudia alebo neľudia, ako zvieratá, ako stroje alebo niečo
medzi tým.

Námet, choreografia: Jana Tereková
Tanečná tvorba a interpretácia: Edita Antalová, Jana Tereková, Lukáš Zahy
Vytvorené s: Daniel Raček
Zvukový dizajn, hudba: Stroon
Hudobná spolupráca: Joseph Champagnon
Kostýmy: Gabriela Paschová
Dramaturgická spolupráca: Jana Smokoňová
Produkcia: bees-R

Dĺžka: 45 minút

teaser : https://vimeo.com/566320780
www.bees-R.com
www.instagram.com/cie_bees_r
www.facebook.com/cie.beesR

Jana Tereková je medzinárodne aktívna slovenská choreografka a tanečnica. Je autorkou viacerých tanečných predstavení: tanečné predstavenie s marionetami 70 sukien mala (2018), tanečné multimediálne predstavenie Zrkadlenie (2017), tanečná predstavenie s poéziou Cyborg CREATION (2014). Podieľala sa na tvorbe interdisciplinárného diela Skúmanie javov (2012), okrem iných. Je tiež autorkou niekoľkých sitespecific predstavení a performancií vytvorených pre galérie, kultúrne inštitúty a pre verejný priestor. Ako tanečnica sa podieľala na tanečných a tanečno-divadelných projektoch choreografov z rôznych krajín (Jean Gaudin, Delphine Demont, Davide Sportelli, Petra Fornayová a ďalší). Vystupovala vo Francúzsku, na Slovensku, v Maďarsku, Českeu, Poľsku, Nemecku, Rakúsku a inde. Súčasťou jej tanečného a choreografického vzdelania je dlhodobá stáž v Centre national de la danse v Paríži.

Edita Antalová začínala s tancom v Bratislave – Tanečné divadlo Bralen, Elledanse, kde spolupracovala s uznávanými slovenskými a zahraničnými choreografmi (napr. Renana Raz, Rotem Tashach, Stanislava Vlčeková, Šárka Ondrišová). Ako nezávislá tanečnica pracovala v rôznych európskych i mimoeurópskych krajinách na projektoch, s ktorými sa predstavila na rôznych miestach sveta (Chile, Južná Koréa, Veľká Británia, Rakúsko atď.). Je certifikovanou terapeutkou somatickej Metódy Ilan Lev, ktorú študovala v Tel Avive. Svoje vzdelanie si dopĺňala rozmanitými tanečným stážam vo svetovo renomovaných tanečných zoskúpeniach ako Batsheva Dance Company, Chunky Moves a ďalších.

Lukáš Zahy tancuje už od raného detstva. Úspešný bol predovšetkým v štandardných a latinskoamerických tancoch. Vďaka titulom majstra a vicemajstra niekoľkokrát reprezentoval Slovensko na Svetových tanečncýh šampionátoch. Študoval na HTF VŠMU v Bratislave a na SEAD v Salzburgu. Počas štúdií spolupracoval s mnohými choreografmi: Francesca Zaccaria, Andrej Petrovič, Yuri Korec, Dana Caspersen, Peter Šavel a ďalší. Lukáš má profesionálnu skúsenosť aj s multimediálnymi umelcami, ako napr. Peter Bebjak, Andrej Dúbravský, Neil Curtis, Yozy Zhang Garvey, Dušan Kochol a tiež s módnymi dizajnérmi Lukášom Krnáčom a Pavlom Dendisom.

Photogallery

Jana Tereková / bees-R-1
Jana Tereková / bees-R-2
Jana Tereková / bees-R-3