header
header-bg
Ferdinand Schmatz-

Ferdinand Schmatz

01. 06. 2021

Ferdinand Schmatz. Básnik, spisovateľ, esejista. Patrí k popredným predstaviteľom línie rakúskej experimentálnej poézie, ktorá sa hlási k odkazu básnikov a tvorcov  Wiener Gruppe (Viedenskej skupiny). Debutoval v roku 1977 básnickou zbierkou : Úplný beh, ktorá obsahuje i jeho kresby. Odvtedy publikoval množstvo kníh a zbierok, k tým z posledných rokov patria: Básnenie pre všetkých, Viedenské prednášky k Ernstovi Jandlovi (2013), Počuteľný oheň. orfické skice (2016), Poetické eseje (2016). V rokoch 2012 až 2020 viedol na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni Inštitút  umenia jazyka. Za svoje básnické diela a literárnu činnosť dostal viaceré ocenenia a vyznamenania, spomenieme aspoň niektoré: V roku 1999 cenu Christine Lavant, v roku 2004 prestížnu Traklovu cenu, v roku 2006 cenu H.C. Artmanna, v roku 2009 významnú Cenu Ernsta Jandla a v roku 2010 Literárnu cenu mesta Viedeň.

Fotogaléria

Ferdinand Schmatz-1
Ferdinand Schmatz-2
Ferdinand Schmatz-3