header
header-bg
Guillaume Métayer - 2023

Guillaume Métayer

01. 06. 2021

Guillaume Métayer (Paríž, 1972) je vedecký pracovník v CNRS, básnik a prekladateľ. Okrem písania poézie (naposledy Libre jeu/Voľná hra, Caractères 2017, s predslovom Michela Deguyho) a kritických esejí (napríklad Nietzsche et Voltaire/Nietzsche a Voltaire, Flammarion 2011, alebo o preklade A comme Babel / A ako Babylon, s predslovom Marca de Launay, La Rumeur libre, 2020) prekladá z maďarčiny súčasných básnikov a spisovateľov (István Kemény, Krisztina Tóth…), ale aj modernistických a romantických autorov (Gyula Krúdy, Attila József, Sándor Petőfi…), takisto prekladá z nemčiny (Franz Kafka, zobrané básne Friedricha Nietzscheho, súčasná rakúska poézia…) a zo slovinčiny (Aleš Šteger). Je členom redakčného výboru časopisov Po&Sie a Place de la Sorbonne. Na  parížskej Sorbone vedie aj ateliér básnického písania.